Algemene voorwaarden


Algemeen:
Deelname aan de Pilates les, Easyflow yoga les, power yoga les, kinderyoga, tieneryoga yoga met je kind lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind/ volwassene door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met u of de ouders/verzorgers. Een (kinder)yoga/ Pilates les is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

Op feestdagen (en tijdens schoolvakanties dit geld alleen voor de kinderlessen )wordt er geen les gegeven. Tijdens schoolvakanties geldt een aangepast rooster, welke tijdig wordt doorgegeven op de website, per mail en/of op facebook.

Aanmelding:
Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen om deelname aan de lessen ouder en kind te weigeren. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/ verzorgers. Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie, kan tot gevolg hebben dat de docent deelname aan de lessen ontzegt.

Cursusgeld:
Het cursusgeld staat vermeld in de meest recente folder/ website. Het cursusgeld dient vooraf te worden betaald. Wanneer een ouder/ verzorger betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie van gemiste lessen is niet mogelijk.

Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met deze verhoging niets eens is, dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Afmelden bij ziekte of afwezigheid:
Afmelden bij ziekte en of andere afwezigheid dit graag zo spoedig mogelijk doorgeven. De kinderyoga lessen of de workshops kunnen niet ingehaald worden. Voor de volwassen is er een mogelijkheid om in overleg een les in te halen mits de groepsgrote het toelaat. In dien u of uw kind voor een langere periode (vanaf 3 weken) niet aan de les kan deelnemen, dan zal in goed overleg naar een oplossing worden gezocht.

Afwezigheid docente:
Indien de docente onverhoopt niet in staat is een les of workshop te verzorgen, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Deze les zal op een ander moment worden ingehaald of er zal een vervangend docent worden geregeld. Wanneer beide opties niet haalbaar blijken, vindt restitutie van het lesgeld plaats.

Bereikbaarheid van ouders:
mocht er tijdens de les iets gebeuren dan is het van belang dat wij iemand kunnen bereiken. Vermeld op het inschrijfformulier ook een vast of mobiel nummer van thuis in. Bij wijzigingen laat het ons dan spoedig weten.

Betaling:
Bij de workshops is de inschrijving definitief als de betaling uiterlijk 1 week voorafgaand aan de les is voldaan. Bij vaste lessen ontvang u per 2 maanden een factuur die binnen 5 werkdagen moet worden betaald.

Aanwezig:
Yoga en Pilates fun vind het fijn als u op tijd aanwezig bent voor de les (ca. 5- 10 min voor de les begint). Het is storend voor de les als u te laat komt aangezien de les altijd met een ontspanningsoefening begint.

Opzegging:
Er geld een opzegtermijn van 1 volledige kalendermaand. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via telefoonnummer 06-13873891 of per mail: info@yogaenpilatesfun.nl.

Kleding:
Zorg ervoor dat je soepel zittende kleding aandoet waarin je makkelijk kan bewegen, eventueel een vest trainingsjas die je aan / uit kan doen wanneer nodig, die niet klaarblijkelijk door andere cursisten als aanstootgevend beschouwd kan worden. Voor de rest maakt het niet uit hoe je er uit ziet, het gaat erom dat je je prettig voelt en comfortabel kunt bewegen in je kleding.

Mobiele telefoon helemaal uit of op stil

Matten zijn aanwezig.

Ongevallen en aansprakelijkheid:
Yoga en Pilaten fun is niet aansprakelijk voor blessures of lichamelijk letsel. Elke cursist is
verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, zodat deze aanpassingen kan aanbieden tijdens de les. Bij twijfel is het raadzaam een fysiotherapeut of huisarts te raadplegen. Een yogadocent is immers geen medicus. De cursist blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor wat hij/zij doet.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van (kinder)yoga en Pilates tot de mogelijkheden behoort. Yoga en Pilates fun stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen, ouders en volwassenen.

Neem daarom nooit meer dan het noodzakelijke mee.

Yoga en Pilates fun stelt ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van Yoga en Pilates fun.

Foto’s:
Foto’s die gemaakt worden tijdens de lessen kunnen gebruikt worden voor de website, mocht u dit niet willen dan hoor ik dat graag.

Vragen en/of opmerkingen:
mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan verneemt Yoga en Pilates fun dat graag van u. Yoga en Pilates fun is bereikbaar via de mail info@yogaenpilatesfun.nl of via telefoonnummer 06-13873891.